„Mylėti vaikus yra paprasta. Vaikams švelnūs būna netgi tironai ir diktatoriai.
        Žmogaus tikrasis „aš“ atsiskleidžia bendraujant su pagyvenusiais žmonėmis“. Filosofas Abrahomas Jošua Hešelis
Biudžetinė įstaiga
Legailių g. 1, Legailių k., Pačeriaukštės sen., LT-41428 Biržų rajono savivaldybė
Tel. (8 450) 53 435. El. paštas: legailiai@gmail.com
Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre. Kodas 191528414
Apie mus
Nuostatai
Biudžetas
Viešieji pirkimai
Antikorupcija
Apgyvendinimas
Bendruomenė
Renginiai
Fotogalerija
Videogalerija
Apie mus rašo
Nuorodos

RENGINIAI


Laiškas

Ačiū iš visos širdies visiems geriems žmonėms

Yra toks posakis, kad viščiukus skaičiuoja rudenį, bet Lietuva - katalikiškas kraštas ir mums dar senelių prisakyta, kad skolas reikia atiduoti iki šv. Kalėdų. Ir už skriaudas atsiprašyti, ir padėkoti už visa, kas gera mums nutiko.
O gera nutinka kasdien, tik dažniausiai mes linkę ilgiau prisiminti nuoskaudas, o už gražias akimirkas, kurios praskaidrina kasdienybę, padėkoti neskubame.
Legailių globos namuose gyvenantiems ir dirbantiems žmonėms paskutiniai šių metų mėnesiai buvo gausūs smagių renginių ir susitikimų.
Gruodžio pirmomis dienomis buvome pakviesti į Panevėžio bendruomenių rūmus, kuriuose vyko Menų diena. Globs namų gyventojai mielai dalyvavo Neįgaliųjų dienai skirtame koncerte Biržų kultūros centre.
Neįgaliųjų dienos proga į Legailių globos namus buvo pakviesta Pačeriaukštės kapela, atvykusi su vaišėmis ir smagiu koncertu, bei Juostaviečių bendruomenės nariai, kurie atvežė globotiniams nuotaikingą spektaklį.
Gruodžio mėnuo skitas Adventui - susikaupimo ir apmąstymų metui.
Kadangi turime tikrai gerų draugų ir pagalbininkų, tai norėtume pasidžiaugti nuoširdžiu bendradarbiavimu su Suosto šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapijos administratoriumi kun. Andriumi Šukiu, kuris lanko globotinius, suteikia jiems sakramentus, o prieš šv. Kalėdas pašventino ir naują kryžių globos namų kieme, kurį vietoj senojo mums atvežė ir padovanojo nuoširdūs draugai Uvė ir Marta iš Suomijos labdaros ir paramos organizacijos „Star of Houpe“.
Gruodžio pirmadieniais Globos namuose vyko Šventojo Rašto skaitymai, į kurios susirinko ne tik globos namų bendruomenės nariai, bet ir Legailių kaimo gyventojai. Laikas, praleistas su dvasininku, neprailgo. Diskutavome, dalinomės savo įžvalgomis ir dvasinėmis patirtimis.
Norime padėkoti Reginai Židonienei bei kunigei Valai bei jos pagalbininkams iš Metodistų bažnyčios, kurie su dovanomis globos namus aplanko kasmet. Gausus būrys atvyko ir šiemet. Ačiū jiems ir visiems.
Šiemet Kūčios buvo poilsio diena, bet globos namų gyventojai nebuvo vieniši. Nepaisant blogo oro, prie Kūčių stalo su gyventojais kartu pabūti ir melstis atvyko kun. A. Šukys, globos namų direktorius Renaldas Simėnas, kiti darbuotojai. Pasidalinome kalėdaičiais, bendravome, klausėmės popiežiaus Benedikto XVI minčių apie Kalėdas.
Vakarienės pabaigoje pensionato direktorius R. Simėnas išdalino globotiniams suomių draugų paruoštas saldžias dovanas visiems gyventojams. Didžiulių saldumynų tikrai pakaks iki Trijų Karalių.
Labai norėtume padėkoti ir Pačeriaukštės seniūnui Vytautui Džėjai, kurio dėka seniūnijos darbuotojai nuvalo kelią iki mūsų globos namų.
Nuoširdus AČIŪ visiems, kurie mus myli ir bara, kurie pas mus atvyksta ir mus pasikviečia, kurie dirba su globotiniais kasdien. Ačiū visiems, kurie lanko mus su materialinėmis dovanomis ir tiems, kurie rūpinasi mūsų sielomis. Tegul nepritrūksta Jums visiems šilumos širdyse ir gerumo bei noro dalintis... AČIŪ.

Legailių globos namų vardu - socialinė darbuotoja Rėda Landauskienė
Gyvenant drauge kasdienybės šurmulys ir švenčių džiaugsmas

Per kiekvienas pagrindines metines šventines Legailių globos namų bendruomenėje vyksta susikaupimo popietės, šventiniai vakarai, bendros vakarienės.
Legailių globos namai yra Suosto šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapijoje ir mielai bendradarbiauja su šio bažnytinės bendruomenės tikinčiaisiais. Jau trečius metus šioje parapijoje tarnystę atliekantis kun. Andrius Šukys noriai lanko globos namų gyventojus rekolekcijų ir švenčių metu. Mielai bendrauja su personalo darbuotojais.
Advento ir Gavėnios metu seneliai ir vyresniojo amžiaus žmonės noriai dalyvauja rekolekcijose – susikaupimo ir atgailos popietėse. Eina išpažinties, priima Šventąją Komuniją, mielai bendrauja su dvasininku rūpimais klausimais.
Jau kelinti metai kaip Kūčių vakarienė vyksta bendrai visiems susirinkus valgomajame, kur kartu meldžiasi, klausosi religinių tekstų, laužo kalėdaitį ir dalinasi pasninkiškais valgiais ir gyventojai, ir globos namų administracija.
Kūčių vakarienės metu kun. A. Šukys palaiminęs susirinkusiuosius, ragino šios įstaigos gyventojus džiaugtis esamomis sąlygomis, stogu virš galvos, kasdieniu šviežiu maistu. „Tenka sutikti vienišus ir apleistus žmones, kurie kenčia skurdą, badą, šaltį. Jūs gyvendami čia, visa tai, ką gaunate, turite priimti kaip iš Dievo rankų, nes gyvenime nutinka visaip. Nezirzėkite ir nepykit ant gyvenimo“, - drąsino kunigas.
Legailių globos namų direktorius Renaldas Simėnas perskaitęs šiam vakarui skirtą Evangeliją, padėkojo kun. A. Šukiui už jo rūpestį Globos namų bendruomene, už nuoširdų bendravimą, kuris leidžia, dažnai vadinamiems Legailiams - Pasaulio pakraščiu, pasijusti Visatos Centru. Dėkojo visiems už susiklausymą ir sugyvenimą, pasidžiaugė remonto darbais, viltingai žvengė į ateitį.
Socialinė darbuotoja Rėda Landauskienė besivaišinantiems Kūčių stalo patiekalais skaitė kun. Broniaus Bulikos mintis apie šv. Kalėdų prasmę.
Naujųjų metų išvakarėse globos namų gyventojai maloniai klausėsi jiems gerai pažįstamo psichologo Dainiaus Čerbulėno lyriškų dainų ir populiariųjų melodijų. Globotiniai džiaugėsi, noriai pritarė, linksminosi.
Legailių globos namai neseniai atšventė savo 15-kos metų jubiliejų. Pensionate gali gyventi ne daugiau kaip 50 gyventojų, įstaigoje nuolat dirba 23 žmones.

Rėda Landauskienė,
Liudas Buzėnas


Nuotraukos iš Legailių globos namų archyvo